UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Protocoale UNNPR

Acte normative cu caracter notarial
11.10.2019 - Acord de cooperare incheiat intre organizatiile profesionale centrale ale notarilor din Romania, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Grecia si Malta, la data de 11 octombrie 2019, la Bucuresti.

09.05.2019 - ACORD DE PARTENERIAT incheiat intre Asociatia Transplantatilor din Romania (ATR) si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, avand ca scop dialogul, informarea si sprijinul reciproc in vederea promovarii Registrului National al Donatorilor de Organe, Tesuturi si Celule.

12.12.2017 - ACORD DE COLABORARE BULGARO-ROMÂNO-SÂRBO-MAGHIARĂ

17.10.2017 - Protocol de colaborare încheiat între CNARNN Infonot și CEC Bank pentru verificarea valabilității/revocării procurilor autentificate, în Registrul Național Notarial de Evidență a Procurilor și a Revocării acestora (RNNEPR)

08.09.2017 - Aderarea la Protocolul privind educația juridică în școli încheiat la data de 20 iulie 2017 între Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casatie si Justitie

12.09.2016 - Protocol de Colaborare încheiat cu A.N.C.P.I. privind procedura eliberării și a plății onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derularea Programului național de cadastru și carte funciară

29.05.2015 - Acord de Colaborare cu Arhivele Nationale ale Romaniei – avand ca obiect dezvoltarea relatiilor de colaborare, precum si posibilitatea realizarii unor evenimente in parteneriat, pe teme de interes comun.

13.05.2015 - In urma intalnirii dintre reprezentantii notariatelor roman si francez ce a avut loc la Congresul Notarilor Francezi in data de 13 mai 2015, a fost prelungit cu inca 2 ani acordul de parteneriat incheiat intre Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania si Consiliul Superior al Notariatului Francez (Conseil superieur du notariat). In cuprinsul acordului de prelungire au fost prevazute clauze cu privire la intensificarea schimburilor de experienta intre cele doua notariate in materia pregătirii initiale si continue a notarilor la nivelul institutelor de pregatire de profil.

29.04.2015 - Protocol de Colaborare cu Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania (A.N.P.C.P.P.S.Romania - Infocons) – privind promovarea reciproca a celor doua Parti, precum si dezvoltarea unor Programe si activitati cu implicatii puternice la nivel social.

09.12.2013 - Protocol de Colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) – privind furnizarea, de catre D.E.P.A.B.D., a listei actualizate cuprinzand informatiile aferente actelor de deces inregistrate in Registrul national de evidenta a persoanelor, catre Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale din cadrul U.N.N.P.R..

24.07.2013 - Protocol de Colaborare cu Societatea de Stiinte Juridice – consta in cooperarea dintre cele doua parti, prin aducerea la cunostinta opiniei publice a intentiilor si realizarilor cu privire la activitatile specifice, precum si prin promovarea unei bune imagini si relatii publice. In acest sens, Societatea de Stiinte Juridice gazduieste pe siteul sau sectiunea UNNPR Notari in meniul principal de stiri juridice, in permanenta.

03.07.2013Protocol de Colaborare intre Ministerul Sanatatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania cu privire la infiintarea Registrului national al donatorilor de organe, tesuturi si celule.

26.06.2013Protocol de Colaborare incheiat intre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

29.05.2013 - Protocol de Colaborare incheiat intre Compania Nationala „Posta Romana” S.A. si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania avand ca obiect primirea, prezentarea, prelucrarea si expedierea actelor de procedura.

25.04.2013Protocol de Colaborare incheiat intre Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania - Institutul Notarial Roman si Ministerul Afacerilor Externe – Centrul de Instruire pentru Personalul Consular si Institutul Diplomatic Roman pentru pregatirea in materie notariala a personalului diplomatic si consular.

20.12.2012 - Protocol de Colaborare incheiat intre Ministerul Afacerilor Externe si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania pentru reglementarea procedurii de notificare si inscriere in registrele administrate de Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale - CNARNN - INFONOT a actelor notariale intocmite de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

26.06.2012 - Protocol de Colaborare incheiat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind „Reteaua Autoritatilor Competente pentru Calificarile Profesionale din Romania”

20.12.2011 - Protocol de Colaborare incheiat intre Curtea de Apel Bucuresti si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania pentru implementarea noilor coduri prin organizarea de activitati comune de pregatire profesionala

02.11.2011 - Protocol de Colaborare incheiat intre Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, ANCPI si Asociatia Romana a Bancilor prin care s-au stabilit unele modalitati unitare de implementare a prevederilor Noului Cod Civil.

14.07.2011 - Protocol de Colaborare incheiat intre Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania si Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania pentru implementarea noilor coduri.

04.03.2011 - Protocol de Colaborare incheiat intre Instititul National al Magistraturii si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania referitor la cooperarea intre cele 2 institutii axata pe implicare in formarea profesionala prin sustinerea unor module comune si prin conlucrare efectiva in conceperea si punerea in aplicare a unor programe de formare profesionala continua.

22.12.2010 - Protocol incheiat intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania pentru acordarea de sprijin in materia expertizelor pentru realizarea de drumuri si autostrazi.

19.05.2010 - Protocol de Furnizare Date incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, avand ca obiect furnizarea in sistem electronic a unor date cu caracter personal din R.N.E.P.

11.04.2010 - Protocol de Colaborare incheiat intre Banca Comerciala Romana SA si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania pentru aplicarea si interpretarea unitara a legislatiei in materia procedurilor notariale.

22.05.2009 - Protocol de Colaborare incheiat intre Ministerul Afacerilor Externe prin Directia Generala Afaceri Consulare si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania pentru verificarea autenticitatii invitatiilor facute de catre romani cetatenilor straini, invitatii incheiate in forma autentica de catre notarii publici.

12.05.2009 - Protocol de Colaborare incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, avand ca obiect verificarea identitatii persoanelor care se prezinta in fata notarilor publici pentru a incheia acte notariale.

29.10.2008 - Protocol de Cooperare incheiat intre Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania pentru realizarea cercetarii statistice privind valorile proprietatilor imobiliare

05.10.2004 - Protocol de Colaborare incheiat intre Oficiul National pentru Prevenirea si Comabaterea Spalarii Banilor si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, avand ca obiect raportarea, de catre notarul public, a tuturor tranzactiilor de peste 15000 euro, conform Legii 656/2002.

17.12.2004 - Protocol de Colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, in vederea indeplinirii obligatiilor legale, referiotare la publicitatea imobiliara.
Back pageBack to top