UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Servicii notariale

   Proceduri si acte intocmite in cadrul biroului notarial | Registre Nationale Notariale | Apostilare, supralegalizare - Arhiva, Regulamentul 1191/2016

    Serviciile notariale sunt oferite publicului prin intermediul birourilor notariale, al Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot (C.N.A.R.N.N.) şi prin intermediul camerelor notarilor publici astfel:

  • birourile notariale vă stau la dispoziţie pentru totalitatea actelor şi procedurilor date în competenţa lor şi care vă sunt necesare în viaţa de zi cu zi sau în activitatea societăţilor comerciale
  • Uniunea Naţională, prin intermediul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot (C.N.A.R.N.N.), oferă servicii de consultare a registrelor notariale de către orice persoană care justifică un drept sau un interes
  • camerele notarilor publici oferă serviciile de apostilare şi supralegalizare a actelor emise de notarii publici, precum şi de eliberare de copii de pe actele notariale aflate în arhivele proprii, către orice persoană care justifică un drept sau un interes
Back pageBack to top