UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Publicatiile Uniunii

Buletinul Notarilor Publici

    Buletinul Notarilor Publici editat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici ca periodic de informare si dezbateri a problemelor ivite în materie notariala apare si se difuzeaza regulat prin grija redactiei în sase numere anual. Buletinul Notarilor Publici are in cuprinsul sau analize teoretice si practice, informatii care reflecta problemele actuale si punctele de vedere din activitatea notariale. Abordarea problemelor de drept, atât din punct de vedere teoretic, cât si practic, a condus la realizarea unei publicatii cu un continut deosebit ce se particularizeaza în peisajul publicistic de specialitate juridica. Initiativa colectivului de redactie de a traduce, în rezumat, în limba franceza, unele articole ce contin studii de legislatie notariala sau practica notariala, a avut ecou în rândul cititorilor din strãinãtate, care au salutat aceasta idee.
    Din ianuarie 2014 publicatia Notari în Uniunea Europeană a fost integrata in revista Buletinul Notarilor Publici si este adresata membrilor profesiei notariale şi partenerilor guvernamentali şi non-guvernamentali ai acesteia. Aceasta relatează cu regularitate actualitatea politico-legislativa comunitară de interes pentru notarii publici din România. Oferă acestora prezentări şi analize ale legislaţiei europene de aplicabilitate directă în sfera competenţelor notariale (succesiuni, regimuri matrimoniale, etc.), precum şi informări complete asupra iniţiativelor legislative şi politicilor de natură a influenţa statutul profesiei de notar.
    În acelaşi timp, publicatia şi-a făcut o prioritate din a prezenta activitatea şi proiectele Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeana, organizaţia reprezentativă a profesiei la nivel UE, din care notariatul roman face parte începând cu 1 ianuarie 2007. Biroul UNNPR Bruxelles este cel care transmite materiale "la cald" pentru realizarea acestei reviste, sub îndrumarea şi cu sprijinul Colegiului de redacţie al Buletinului Notarilor Publici.
    Din 2007 ne-am străduit cu « Notari în Uniunea Europeană » să aducem Europa pe biroul de lucru al fiecărui notar public din România. Am încercat să prezentăm bunele practici din activitatea altor notariate de pe continentul nostru, informaţii legislative utile pentru practician, analize, rapoarte, sinteze, majoritatea legate de deciziile care se iau la Bruxelles şi care se adresează în mod direct notarilor publici şi beneficiarilor serviciilor acestora – cetăţenii şi familiile.
Activitatea Uniunii    La începutul anului 1999 s-a hotarât editarea unui supliment al Buletinului Notarilor Publici intitulat "Activitatea Uniunii". Aparitia acestui Supliment are ca scop informarea exclusiva a notarilor publici privind actele de reglementare interna emise de Consiliul Uniunii, Biroul Executiv si Presedintele Uniunii. În paginile acestui Supliment este inserata rubrica "in actualitate" care cuprinde întâlniri ale conducerii Uniunii cu personalitati juridice române si straine; conferinte de presa la Ministerul Justitiei; colocvii si simpozioane organizate de Camere.Back pageBack to top