UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Anunturi conform Legii 151/2018

   Conform dispozitiilor Legii 151/2018 art.58 alin.(5), FRACTAL INSOLVENTA SPRL in calitate de lichidator in cadrul procedurii insolventei prin lichidare de active, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigarea a imobilului aflat in coproprietatea (in devalmasie) debitorilor Constantin Daniel si Constantin Irina-Anisoara, constand in Apartament inscris in Cartea Funciara nr. 217645-CI-U44 a localitatii Bucuresti, Sector 4, compus din 2 camere plus dependinte (bucatarie, baie, debara, sas, camara, hol) in suprafata utila de 54 mp la care se adauga balconul in suprafata de 2,94 mp, total 56,94 mp, precum si o cota de 1,03% din partile si dependintele comune din imobil, impreuna cu terenul aferent in cota indiviza in suprafata de 7,47 mp atribuit in folosinta transcris RTI sub nr. 9079/1998, situat la adresa din Strada Tulnici nr. 2, BL. 47, Sc. B, Etaj 3, Ap. 49, Bucuresti.

   Termenul pentru vanzarea la licitatie a fost fixat pentru data de 12.06.2024, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Postal 020021.

   Pentru orice alte informalii suplimentare puteti contacta FRACTAL INSOLVENTA SPRL in calitate de lichidator in cadrul procedurii insolventei prin lichidare de active la telefon nr. 031 226 14 00 sau email: office@fractal.eu.Publicat la data de 31.05.2024 ora 08:52
*) Click pe descriere pentru a vizualiza anuntul complet


Back pageBack to top