UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Consiliul Uniunii

Dumitru Viorel Manescu - presedintele UNNPR
Dumitru Viorel Mănescu
Președintele UNNPR

Doina Rotaru - Prim-Vicepresedinte UNNPR
Doina Rotaru
Prim-Vicepreședinte UNNPR

 Ion Marin - Vicepresedinte UNNPR
Ion Marin
Vicepreședinte UNNPR

Vasile Varga - Vicepresedinte UNNPR
Vasile Varga
Vicepreședinte UNNPR

Bara Claudiu Nicolae
Băra Claudiu Nicolae
Reprezentantul CNP Alba Iulia

Hotoiu Ioan
Hotoiu Ioan
Președintele CNP Alba Iulia

Dragos Isache
Dragos Isache
Reprezentantul CNP Bacău

Stefan Isache
Isache Ștefan
Președintele CNP Bacău

Ioan Popa
Ioan Popa
Reprezentantul CNP Brașov

Craciun Nicusor
Craciun Nicusor
Președintele CNP Brașov

Silviu Boroi
Silviu Boroi
Reprezentantul CNP București

Marina Sergiu Sorin
Marina Sergiu Sorin
Reprezentantul CNP București

Ioana Liliana Vlasceanu
Ioana Liliana Vlasceanu
Reprezentantul CNP București

Badiu Laura
Badiu Laura
Președintele CNP București

Buran Ioan Dumitru
Buran Ioan Dumitru
Reprezentantul CNP Cluj

Moldovan Viorica
Moldovan Viorica
Președintele CNP Cluj

Budusan Smaranda Valeria
Smaranda Valeria Budusan
Reprezentantul CNP Cluj

Mariana Iosif
Mariana Iosif
Reprezentantul CNP Constanța

Puia Radu
Puia Radu
Președintele CNP Constanța

Paul Zavoi
Paul Zavoi
Reprezentantul CNP Craiova

Ilie Victor Florea
Ilie Victor Florea
Președintele CNP Craiova

Rustem Renan
Rustem Renan
Reprezentantul CNP Galați

Bogdan Ciuca
Ciucă Liviu Bogdan
Președintele CNP Galați

Stela Badarau
Bădărău Stela
Reprezentantul CNP Iași

Cheptine Andi Claudiu
Cheptine Andi Claudiu
Președintele CNP Iași

Baba Marinela Florica Camelia
Baba Marinela Florica Camelia
Reprezentantul CNP Oradea

Botea Dumitru
Dumitru Botea
Președintele CNP Oradea

Marin Carstoiu
Cârstoiu Marin
Reprezentantul CNP Pitești

Cirstoiu Valerica
Cârstoiu Valerica
Președintele CNP Pitești

Turza Alexandra Lelia
Alexandra Lelia Turza
Reprezentantul CNP Ploiești

Tudor Doru Lucian
Tudor Doru Lucian
Președintele CNP Ploiești

Vatavu Ana-MariaVatavu Ana-Maria
Vatavu Ana-Maria
Reprezentantul CNP Suceava

Ilie Valeriana
Ilie Valeriana
Președintele CNP Suceava

Urian Marcel Cosmin
Urian Marcel Cosmin
Reprezentantul CNP Târgu Mureș

Dan Valentin Simion
Dan Valentin Simion
Președintele CNP Târgu Mureș

Cioia Adrian
Adrian Cioia
Reprezentantul CNP Timișoara

Octav Eusebiu Danila
Octav Eusebiu Danila
Reprezentantul CNP Timișoara

Lambert Eduard
Lambert Eduard
Președintele CNP Timișoara

    Consiliul Uniunii are, în principal, următoarele atribuţii:
 • propune ministrului justiţiei actualizarea numărului de posturi de notar public, notar stagiar şi posturile destinate concursului de schimbări de sedii;
 • propune ministrului justiţiei aprobarea regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a examenelor de dobândire a calităţii de notar public;
 • propune ministrului justiţiei onorariile minimale pentru actele şi procedurile notariale îndeplinite în exercitarea funcţiei de către notarii publici, având în vedere următoarele criterii:
 • timpul şi volumul de muncă solicitată pentru îndeplinirea actului sau procedurii;
 • natura, noutatea şi dificultatea actului sau procedurii;
 • obţinerea de date şi informaţii suplimentare sau conlucrarea cu experţi ori cu alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea actului;
 • constrângerile de timp în care notarul este obligat de împrejurările actului sau procedurii să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante;
 • termenele de arhivare a actelor şi procedurilor notariale;
 • locul îndeplinirii actului sau procedurii;
 • răspunderea notarului public, prin raportare şi la valoarea actului sau procedurii;
 • stabileşte cotele de contribuţie ale birourilor notarilor publici la Cameră, precum şi cele ale Camerelor la Uniune, potrivit statutului acesteia;
 • reprezintă Uniunea, prin preşedintele Consiliului Uniunii, în raporturile cu terţii, pe plan intern şi internaţional;
 • adoptă modificările sau completările la Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici şi al Casei de Pensii a Notarilor Publici;
 • aprobă modificările şi completările Statutului Uniunii între congrese, după consultarea adunărilor generale ale Camerelor;
 • soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină;
 • adoptă, modifică şi completează Regulamentul Consiliului de disciplină;
 • adoptă, modifică şi completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR;
 • organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele internaţionale;
 • adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşedintelui;
 • stabileşte, prin hotărâre, indemnizaţiile reprezentanţilor Camerelor în Consiliul Uniunii, a preşedintelui, prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Uniunii, precum şi ale membrilor Comisiei de cenzori, Consiliului de disciplină, Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Notarilor Publici, organelor de conducere ale INR şi indemnizaţiile membrilor altor organisme constituite la nivelul Uniunii;
 • acordă ordine, medalii şi titluri, în condiţiile stabilite prin statut;
 • aprobă sponsorizările şi mecenatele;
 • acordă ajutoare notarilor publici, în limita sumelor aprobate în acest scop prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, statutul profesiei sau de actele normative cu caracter intern.
    Consiliul Uniunii poate să delege Biroului executiv unele atribuţii ale sale, în condiţiile prevăzute de statut.
Back pageBack to top