UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Valoarea adaugata a actului notarial

   Notariatul in serviciul cetateanului roman | Organizare | Valoarea adaugata a actului notarial | Noi, Notarii Europei | R.N.E.

Valoarea adaugata a actului notariat

  • Securitare juridica: semnarea de catre notar a actului autentic da incredere continutului sau datei sale; contractul semnat are valoare de lege intre parti;

  • Libertatea contractuala: notarul nu impune hotararea sa partilor; el asculta diferitele parti, le lumineaza asupra legislatiei aplicabile si le consiliaza asupra celei mai bune solutii de adoptat. El isi angajeaza responsabilitatea in cadrul datoriei sale de consiliere;

  • Justitia preventiva: notariatul constituie un mod de acces la justitia necontencioasa. Notarul evita in special includerea in contract a unor clauze abuzive, imorale sau ilegale; ei lumineaza fiecare dintre parti asupra drepturilor si obligatiilr sale, el concura la prevenirea eventualelor litigii;

  • Protectia consumatorilor: notarul are o obligatie de consiliere in intregime impartiala in privinta tuturor partilor din contract. El trebuie sa vegheze, sub sanctiunea de a angaja responsabilitatea sa, la echilibrul corect al contractelor pe care le semneaza. El asigura partilor o mare securitate din cauza responsabilitatii sale personale si in majoritatea tarilor, a solidaritatii colective a tuturor notarilor;

  • Rezolvarea amiabila a conflictelor: notarul are o functie naturala de mediere. El linisteste si rezolva diferendele familiare, patrimoniale sau sociale aduse in fata lui; el propune o solutie partilor, in interesul lor comun si confera o putere deosebita acordului intervenit in calitatea sa de ofiter public martor;

  • Transparenta a tranzactiilor: notarul este obligat sa verifice identitatea partilor si participa, in calitate de autoritate publica si in interesul general, la lupta impotriva spalarii banilor si a evaziunii fiscale;
  • Eficacitatea economica a actului autentic: pentru obligatiile pe care le contine, actele notariate executorii pot fi recunoscute si executate fara sa fie necesara o hotarare prealabila in justitie, si asta pe intreg teritoriul Uniunii Europene;

  • Pastrarea: intr-o lume din ce in ce mai schimbatoare, actele notariate constituie un gaj de perenitate si de stabilitate. Pastrate pe o perioada nedefinita, originalele actelor notariate, numite minute, au caracterul de arhive publice.

Back pageBack to top