UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Noi, Notarii Europei

   Notariatul in serviciul cetateanului roman | Organizare | Valoarea adaugata a actului notarial | Noi, Notarii Europei | R.N.E.

Noi, notarii europei


        ANGAJAMENT SI ACTIUNI ALE C.N.U.E. IN CONSTRUCTIA EUROPEI DREPTULUI.


    Viata de familie, patrimoniala si profesionala a utilizatorilor se inscrie din ce in ce mai mult in cadrul european si mondial, unde nevoia de securitate juridica se exprima cu o noua exigenta.

    C.N.U.E. analizeaza in permanenta nevoile si asteptarile cetatenilor si intreprinderilor cu scopul de a defini in mod precis prioritatile si angajamentele sale, in vederea construirii unei Europe de drept ce garanteaza securitatea juridica a cetatenilor si intreprinderilor.


    De aceea:

    C.N.U.E. vizeaza libera circulatie a actului autentic in Europa cu scopul de a promova securitatea juridica a cetatenilor si intreprinderilor:

    In Europa, puterea atribuita notarilor de a conferi autenticitate totalitatii continutului unui act permite crearea unui instrument juridic in mod special eficace si sigur.

    Actul autentic permite o jurisdictie necontencioasa si preventiva a conflictelor.

    El aduce cea mai buna securitate si cea mai buna protectie cetateanului in actele vietii sale private si intreprinderilor in actele lor relative la activitatile lor. Este deci un instrument de securitate juridica indispensabil societatii familiale, patrimoniale si afacerilor. Actul autentic este negociat si redactat de catre notar sub responsabilitatea sa, inr-un spirit de echilibru al intereselor partilor interesate si in perfecta conformitate cu legea.

    In plus, actul autentic este un instrument modern al spatiului european de libertate, de securitate si de justitie, fiindca el conciliaza libertatea- baza eficacitatii economice-, securitatea – componenta esentiala a armoniei sociale-, si justitia preventiva- care raspunde nevoilor consumatorilor si exigentelor relatiilor contractuale.

    Este motivul pentru care C.N.U.E. se angajeaza pentru ca actul autentic primit intr-un Stat sa aiba aceeasi forta in toate tarile Europei, adica cea care se leaga de actele autoritatii publice eliberate sub sigiliul Statului.

    In acest spirit, C.N.U.E. a facut mai multe propuneri institutiilor comunitare si Statelor noastre, in special cu scopul de a facilita circulatia actelor notariate in interiorul Uniunii Europene.


    C.N.U.E. creaza o retea notariala in serviciul cetateanului european, a intreprinderilor si a colectivitatilor teritoriale:

    C.N.U.E. coordoneaza pozitiile notariatelor si propune institutiilor europene solutii pentru a facilita circulatia actelor si cooperarea intre notarii europeni;
    Stagiile transfrontaliere si intalnirile intre notarii din diferite tari sunt organizate in mod regulat, cu scopul de a permite (viitorilor) notari europeni sa se cunosca mai bine, de a facilita cooperarea transfrontaliera si de a permite o buna integrare europeana a profesiunii.


    C.N.U.E. creaza o retea europeana a registrelor testamentare:

    In luna ianuarie 2001, C.N.U.E. a decis ca vor fi interconectate fisierele de testamente existente, de maniera, pe plan european, sa identifice si sa localizeze in cele mai bune termene ultimul testament facut de catre un cetatean european; aceasta interconexiune este de pe acum deja realizata cu succes intre fisierele testamentare belgiene si franceze.


    C.N.U.E. faciliteaza desfasurarea tranzactiilor transfrontaliere:

    C.N.U.E. a adoptat in anul 1995 un cod comun de deontologie aplicabil tuturor notarilor europeni, care fixeaza regulile de conduita intre notari cu scopul de a promova cooperarea lor in cadrul Uniunii Europene. Acest cod de deontologie a fost completat in luna martie 2000 si in luna noimebrie 2002, pentru a raspunde mai bine provocarii luptei impotriva criminalitatii transfrontaluiere si de a realiza si utiliza noile tehnologii.

    In ceea ce priveste noile tehnologii, C.N.U.E. a adresat din anul 2001 Statelor membre propuneri relative la folosirii electronicii in activitatea notariala.

    Ele vizeaza sa defineasca principiile de utilizare a semnaturii electronice de catre notari, in conformitate cu cele mai inalte exigente de securitate, si sa aplice schimburi electronice pentru a accelera reglementarea formalitatilor, cu scopul de a imbunatati serviciul adus cetateanului.

    In vederea facilitarii redactarii conventiilor transfrontaliere in materrie de drept al societatilor, C.N.U.E. a stabilit un formular plurilingv de atestare care certifica informatiile continute in extrasele din registrele publice ale societatilor comerciale si ale comerciantilor individuali, pe care le pune in mod gratuit la dispozitia tuturor utilizatorilor dreptului.


    C.N.U.E. informeaza publicul asupra Europei dreptului:

    In acest scop, ea a publicat o lucrare intitulata : "Europa dreptului" ce regrupeaza un numar important de articole redactate de catre personalitati ale institutiilor europene ca si ale lumii politice si notariale.


    C.N.U.E. formeaza practicieni ai justitiei in drept comunitar:

    In anul 2003, C.N.U.E. a organizat : "Forumul european al tinerilor notari" care reunea mai mult de o suta de notari recent numiti in toate tarile Uniunii Europene si tarile candidate. Echipe plurinationale si-au prezentat raportul asupra chestiunilor de actualitate juridica europeana care au facut obiectul unor pasionante dezbateri; inalte interventii ale institutiilor europene si-au prezentat viziunea asupra Europei.

    In anul 2004, C.N.U.E. a realizat un program de formare in drept comunitar pentru notarii si magistratii Uniunii Europene, numit Formanote.

    Acest program a avut drept obiectiv imbunatatirea cunoasterii si utilizarii instrumentelor comunitare in domeniul cooperarii judiciare civile si de drept international privat europan. Cofinantat de catre Comisia Europeana, el a permis formarea a circa 1000 practicieni ai dreptului.

    15 tari ale Uniunii Europene au participat la programul Formanote. Seminariile au avut loc in 9 tari ( Germania, Austria, Belgia, Spania, Franta, Grecia, Italia, Tarile de Jos si Polonia) si participanti din alte 6 tari (Estonia, Ungaria, Luxembourg, Portugalia, Republica ceha si Slovenia) au fost primiti la un seminar intr-o tara vecina.


    C.N.U.E. a investit in mediere:

    C.N.U.E. a participat la un grup restrans stabilit de catre Comisia Europeana pentru a redacta codul de conduita in materie de mediere.

    Acest cod, lansat in mod oficial cu ocazia unei audieri la data de 2 iulie 2004, edicteaza un anumit numar de principii la care mediatorii individuali pot subscrie in mod individual, sub propria lor responsabilitate. El este destinat sa se aplice medierilor de toate felurile in materie civila si comerciala.


    C.N.U.E. participa la elaborarea unui drept ipotecar european:

    C.N.U.E. a participat la " Forum Group" in drept ipotecar, al carui raport final a iesit in anul 2004.Acest grup de experti a fost creat in luna martie 2003 de catre Comisia Europeana cu scopul de a identifica obstacolele pentru piata europeana in materie de credit ipotecar.
Back pageBack to top