UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Acte necesare instrainarii de apartamente

Acte necesare instrainarii de apartamente


Fata de actele mentionate in pagina principala, in cazul instrainãrii apartamentelor mai sunt necesare:

1. Acte de proprietate in original:
a) In cazul actelor incheiate in baza Decretului – Lege 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului si din fondul unitatilor economice cu buget de stat, Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, adica pentru imobilele cumparate din fondul locativ al statului:
- Contract de vanzare cumparare;
- Proces verbal de predare primire a locuintei;
- Dupã caz, contract de imprumut;
- Dovada de achitare integrala;
Nota: Aceleasi acte de mai sus, precum si contractul de construire sunt valabile pentru locuintele dobandite inainte de 1989, prin Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case proprietate personala de odihna sau turism, iar pentru locuintele dobandite prin Legea nr. 4/1973 se solicita, in plus,titlu de proprietate.
b) In cazul actelor incheiate la notar – contract de vanzare-cumparare sau dupa caz, donatie, schimb, intretinere, renta viagera sau in cazul apartamentelor dobandite prin mostenire, actele de proprietate de la pct. a) sau b) si certificatul/certificatele de mostenitor.
c) hotarire judecatoreasca cu mentiunea definitiva si irevocabila
d) acte de adjudecare;

In cazul imobilelor cumparate cu achitarea pretului in rate se va prezenta si declaratia de primire a restului de pret.


2. Adeverinta de la Asociatia de proprietari/locatari a imobilului – bloc in care se afla situat apartamentul, in conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari). Adeverinta trebuie eliberata in original, sub semnatura presedintelui si administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, avand aplicata si stampila asociatiei de proprietari. Daca imobilele nu au constituite asociatii de proprietari sunt necesare ultimele chitante de achitare a utilitatilor imobilului.

NOTA : In functie de specificul fiecarei tranzactii, notarul public caruia i s-a solicitat autentificarea actului de instrainare poate solicita si alte documente sau operatiuni suplimentare.

Pentru orice informatii in functie de specificul tranzactiei dvs, contactati un notar public.
 
Back pageBack to top