UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Registre Nationale Notariale

   Proceduri si acte intocmite in cadrul biroului notarial | Registre Nationale Notariale | Apostilare, supralegalizare - Arhiva, Regulamentul 1191/2016

Registrele unice

    În dorinţa de a veni în sprijinul cetăţenilor şi a întregului circuit al actelor juridice, prin întărirea siguranţei actului notarial şi asigurarea unei evidenţe centralizate la nivel naţional, Uniunea Naţională a Notarilor Publici a creat şi a pus în funcţiune, începând cu data de 1 ianuarie 2007, 4 registre naţionale.

    Efortul permanent de dezvoltare şi îmbunătăţire a acestor registre şi rolul lor benefic pentru a întreaga societate a fost recunoscut de către legiuitor prin intermediul noului Cod civil, intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2012, care a consacrat aceste registre, făcând referire în mod expres la ele în nenumărate articole.

    În prezent Uniunea administrează, prin intermediul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot (C.N.A.R.N.N.) , un număr de 7 registre active, denumite generic şi "registre unice" şi anume:
  • Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Succesiunilor (R.N.N.E.S.)
  • Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.N.E.O.S.)
  • Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Liberalităţilor (R.N.N.E.L.)
  • Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor şi a Revocărilor Acestora (R.N.N.E.P.R.)
  • Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale (R.N.N.R.M.)
  • Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Creditorilor Persoane Fizice şi a Opoziţiilor la Efectuarea Partajului Succesoral (R.N.N.E.C.)
  • Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Cererilor de Divorţ (R.N.N.E.C.D.)
    Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Succesiunilor (R.N.N.E.S.), ţine evidenţa cauzelor succesorale (moştenirilor) referitoare la cetăţenii români, străini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu în străinătate sau cu domiciliu necunoscut, de pe urma cărora au rămas bunuri pe teritoriul României.

    Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.N.E.O.S.), ţine evidenţa actelor notariale referitoare la acceptarea succesiunii, renuţarea la succesiune şi revocarea renunţării, precum şi actele de acceptare sau renunţare la sarcina de executor testamentar.

    Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Liberalităţilor (R.N.N.E.L.), ţine evidenţa liberalităţilor şi anume: testamente şi codicile, declaraţii de revocare a acestora, retractări ale revocării testamentelor si codicilelor, dispoziţii testamentare instituite cu privire la sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituţiile de credit şi revocările acestora, contractele de donaţie, acceptarea ofertelor de donaţie, revocarea donaţiilor şi declaraţiile de înlăturare a efectelor nedemnităţii.

    Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor (R.N.N.E.P.R.), ţine evidenţa procurilor, a contractelor de mandat si revocarii acestora, incheiate in forma autenticizata, a contractelor de administrare şi a revocărilor acestora, autentificate de catre notarii din România și de misiunile diplomatice ale României în străinătate.

    Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale (R.N.N.R.M.), ţine evidenţa regimurilor matrimoniale adoptate de soţi şi a convenţiilor matrimoniale.

    Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Creditorilor Persoane Fizice şi a Opoziţiilor la Efectuarea Partajului Succesoral (R.N.N.E.C.), asigură evidenţa, pentru opozabilitate faţă de terţi, cererile creditorilor cu privire la creanţele pe care le au faţă de o persoană fizică.

    Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Cererilor de Divorţ (R.N.N.E.C.D.), ţine evidenţa cererilor de divorţ adresate notarilor publici, în vederea evitării dublei înregistrări, precum şi evidenţa soluţiilor date de către notarii publici.

    Pe lângă notarii publici, aceste registre pot fi consultate de către instituţii ale statului (gratuit), precum şi de persoane fizice sau juridice, care justifică un drept sau un interes.
Back pageBack to top