UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Cadrul organizatoric

   Rolul notarului | Cadrul organizatoric | Cadrul legislativ | Alegerea notarului | Onorarii si taxe | Institutul Notarial Roman | C.P.N.P.R. | C.R.C.N.P. | Istoric | Dimensiune internationala

Cadrul organizatoric

    Toti notarii publici din Romania fac parte din Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. La randul sau, Uniunea cuprinde 15 Camere ale Notarilor Publici, organizate dupa circumscriptia Curtilor de Apel. Elementul structural de baza este biroul notarului public.

    1. Uniunea exercita atributiile prevazute de Lege si Statut pentru apararea intereselor membrilor sai, a prestigiului profesiei de notar public si urmareste respectarea normelor Codului deontologic.
    Uniunea asigura cadrul corespunzator pentru perfectionarea activitatii notariale, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei prin:
 • informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;
 • organizarea de colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte forme de intalniri la nivel zonal, national si international;
 • editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat, breviarului legislativ al actelor privind aspecte din activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a participarii la reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
 • organizarea controlului profesional si administrativ;
 • elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar si administrativ; unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii, in special, cu privire la: activitatea notariala, conduita notarilor, pregatirea si formarea profesionala a stagiarilor, evidentele notariale, conditiile de functionare a birourilor notariale si de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;
 • introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala; stimularea notarilor publici prin asigurarea conditiilor de exprimare, a opiniilor cu caracter profesional, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.
    In scopul imbunatatirii sistemului legislativ, Uniunea, prin organele sale, formuleaza propuneri autoritatilor sau persoanelor cu initiativa legislativa, pentru proiecte de acte normative referitoare la activitatea notariala.

    Organele de conducere ale Uniunii sunt:
    Congresul este constituit din reprezentantii notarilor publici, alesi de Adunarea Generala a fiecarei Camere potrivit normei de reprezentare de 1 la 10 si se intruneste in sesiuni ordinare si extraordinare.
    Consiliul este organ de conducere al Uniunii, constituit din reprezentantii fiecarei Camere, potrivit urmatoarei norme de reprezentare:
 • 1 reprezentant pentru Camerele ce cuprind pana la 200 de notari
 • 2 reprezentanti pentru Camerele avand intre 201 si 400 de notari
 • 3 reprezentanti pentru Camerele peste 400 de notari
    Dintre membrii Consiliului Uniunii se aleg presedintele si 3 vice-presedinti.

    Pentru legislatura 2013-2018, componenta nominala este urmatoarea:
    Biroul executiv al Consiliului Uniunii este organul executiv al Consiliului Uniunii, are o activitate permanenta si se compune din 9 membrii: presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si 5 membri, alesi de Consiliul Uniunii dintre reprezentantii Camerelor.
    Preşedintele Uniunii este şi preşedintele Consiliului Uniunii şi al Biroului executiv.

    2. Camera Notarilor Publici are, potrivit legii, personalitate juridica si sigiliu propriu. Fiecare Camera isi are sediul principal in localitatea in care functioneaza Curtea de Apel, iar la nivelul fiecarui judet component al Camerei poate functiona si un sediu secundar al Camerei.
    Organele de conducere ale Camerei sunt:
    Adunarea generala se intruneste, trimestrial, in sedinta ordinara si, ori de cate ori este nevoie, in sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui Colegiului director sau la cererea a, cel putin, o treime din numarul membrilor sai, ori la solicitarea Consiliului Uniunii, in conditiile prevazute in prezentul statut.
    Prezenta notarilor publici la adunarile generale este obligatorie.
    Colegiul director al Camerei este ales de adunarea generala a membrilor camerei pentru o perioada de 3 ani si se intruneste in sedinte ordinare, lunar sau in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui.
    Preseditele colegiului director al Camerei reprezinta Camera in relatiile cu persoanele fizice si juridice.

    3. Biroul notarial

    Notarul public îşi exercită funcţia într-un birou notarial. Formele de exercitare a funcţiei de notar public sunt:
 • birou individual;
 • societate profesională.
    În cadrul biroului individual îşi exercită funcţia un notar public, angajaţi cu studii superioare şi personal auxiliar.
    Societatea profesională se constituie din 2 sau mai mulţi notari publici asociaţi. În cadrul societăţii profesionale, notarii publici asociaţi pot angaja personal cu studii superioare şi personal auxiliar.
    Notarii publici asociaţi într-o societate profesională îşi exercită personal funcţia şi răspund individual pentru activitatea lor.
    Notarii publici şi instituţiile prevăzute la art. 8 care desfăşoară activitate notarială au obligaţia să verifice, în scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumentează să nu cuprindă clauze contrare legii şi bunelor moravuri, să ceară şi să dea lămuriri părţilor asupra conţinutului acestor acte spre a se convinge că le-au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele.
    În cazul în care actul solicitat este contrar legii şi bunelor moravuri, notarul public va refuza întocmirea lui.
    Notarul public îşi desfăşoară activitatea la sediul biroului notarial în care funcţionează. Pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale, notarul public se poate deplasa şi în afara sediului biroului notarial, în limitele circumscripţiei teritoriale a judecătoriei în care îşi desfăşoară activitatea.
Back pageBack to top