UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Casa de pensii

   Rolul notarului | Cadrul organizatoric | Cadrul legislativ | Alegerea notarului | Onorarii si taxe | Institutul Notarial Roman | C.P.N.P.R. | C.R.C.N.P. | Istoric | Dimensiune internationala

CASA DE PENSII A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA


CASA DE PENSII A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA


    Casa de Pensii a Notarilor Publici din România este instituție autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget și organe de conducere proprii, care funcționează sub autoritatea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

    Înființată începând cu data de 1 ianuarie 2013, Casa de pensii își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, a Statutului propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 449/11.12.2012 și a Regulamentului propriu de Organizare și Funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 59 din 28.06.2013.

    Casa de Pensii a Notarilor Publici din România este instituția de specialitate care administrează și gestionează sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.

    Casa de Pensii are drept SCOP îndeplinirea misiunii sociale de asigurare a solidarităţii sociale între notarii publici din România, prin colectarea de contribuţii şi acordarea de prestaţii de asigurări sociale sub formă de pensii şi ajutoare financiare asiguraţilor care şi-au pierdut veniturile profesionale, ca urmare a producerii riscurilor asigurate. Casa de pensii are scop nonprofit, întreaga sa activitate desfăşurându-se în interesul asiguraţilor.

    De asemenea, Casa de Pensii are ca OBIECTIVE administrarea şi gestionarea sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, în vederea asigurării protecţiei sociale a notarilor publici, complementar celei asigurate în cadrul sistemului public.

    Notarii publici membri ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, sunt, potrivit legii, asigurați obligatoriu la sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

    În condițiile prevăzute de Statut și de Regulament, asigurații au obligația să plătească contribuții și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale precum: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate, pensie de urmaș, ajutor financiar pentru retragerea din profesie, ajutor de deces.

    Prin Hotărârea nr. 60/28.06.2013, Consiliul Uniunii a aprobat data de 1 iulie 2013 ca data de la care notarii publici datorează contribuția individuală lunară la sistemul propriu de pensii.

    Modalitatea concretă de asigurare în cadrul sistemului propriu și de plată a contribuțiilor lunare individuale, precum și condițiile de acordare a categoriilor de prestații sociale sunt detaliate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Casei de Pensii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 59 din 28.06.2013.

Back pageBack to top