UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Dimensiune internationala

   Rolul notarului | Cadrul organizatoric | Cadrul legislativ | Alegerea notarului | Onorarii si taxe | Institutul Notarial Roman | C.P.N.P.R. | C.R.C.N.P. | Istoric | Dimensiune internationala

Dimensiunea Internationala

 • www.cnue.eu
 • CNUE este organizaţia oficială care reprezintă interesele a celor 40.000 de notari de pe teritoriul Uniunii Europene în raporturile cu instituţiile comunitare. Exprimă faţă de acestea poziţii şi negociază în numele întregii profesii, pe baza deciziilor comune ale membrilor săi.
 • CNUE este alcătuit din organizaţiile notariale naţionale din 22 de state membre UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaţia (începând cu 1.07.2013 când Croaţia devine ), Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Ungaria. Notariatul turc are statut de membru observator.
 • Notariatele membre sunt reprezentate în Adunarea Generală a CNUE - principalul for decizional al organizaţiei - de către preşedinţii organizaţiilor naţionale.
 • CNUE funcţionează sub autoritatea unui preşedinte, care reprezintă la nivel politic, interesele organizaţiei şi exprimă poziţii publice în numele acesteia, fiind ales pentru un mandat de 1 an. În prezent, (2013) preşedinţia CNUE este deţinută de domnul Frank Molitor, Luxemburg.
 • CNUE are sediul la Bruxelles şi este o instituţie independentă în raport cu Uniunea Internaţională a Notariatului (UINL).
 • Între cele două foruri - cel mondial şi cel european - există strânse raporturi de cooperare.

Pentru mai multe detalii apasati aici.
 • www.uinl.org
 • UINL este o organizaţie neguvernamentală internaţională instituită pentru promovarea, coordonarea şi dezvoltarea funcţiei şi activităţii notariale în lume.
 • alcăzuită iniţial, în 1948 la momentul formării sale, din 19 ţări, UINL reuneşte în prezent 83 de organizaţii notariale din întreaga lume.
 • este condusă de un Comitet Director format din 27 de consilieri.
 • Organul decizional este Adunarea Generală unde fiecare notariat membru are dreptul la un vot, indiferent de importanţa acestuia.
 • Consiliul General este format din 160 şi comisii continentale şi intercontinentale.
 • Comisiile şi grupurile de lucru dezbat subiecte notariale din punct de vedere tehnic şi juridic, organizează zile şi ateliere de studiu.
 • Comisiile sunt împărţite în comisii continentale (Comisia pentru Afaceri Africane, Comisia pentru Afaceri Americane, Comisia penntru Afaceri Europene şi Comisia pentru Afaceri Asiatice) şi intercontinentale (Comisia pentru Cooperare Notarială Internaţională, Comisia Consultativă, Comisia Teme şi Congres, Comisia pentru Securitate Socială Notarială, Comisia pentru Deontologie Notarială şi Comisia pentru Drepturile Omului).

   Scopuri:
 • să promoveze şi să aplice principiile fundamentale ale sistemului notarial de drept civil şi ale principiile deontologiei notariale;
 • reprezintă notariatele membre şi cooperează cu organismele internaţionale;
 • colaborează cu organismele naţionale şi autorităţile din fiecare ţară;
 • studiază legislaţia în domeniul notarial şi cooperează la nivel internaţional pentru armonizarea legislaţiilor din fiecare stat membru;
 • promovează, organizează şi dezvoltă formarea profesională şi susţine lucrări ştiinţifice în domeniul notarial;
 • promovează şi organizează congrese internaţionale, conferinţe şi întâlniri.


Web-site-uri ale organizatiilor notariale din:

www.notar.at Austria

www.notaire.be Belgia

www.notary-chamber.org Bulgaria

www.cdnq.org Canada (Quebec)

www.notairessuisses.ch Elvetia

www.notaires.fr Franta

www.bnotk.de Germania

www.notariato.it Italia

www.scrivener-notaries.org.uk Londra

www.notaris.nl Olanda

www.notariat.ru Rusia

www.notariado.org Spania

www.kozjegyzo.hu Ungaria

Back pageBack to top