UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Casa de Raspundere Civila a notarilor publici

   Rolul notarului | Cadrul organizatoric | Cadrul legislativ | Alegerea notarului | Onorarii si taxe | Institutul Notarial Roman | C.P.N.P.R. | C.R.C.N.P. | Istoric | Dimensiune internationala

"Noi garantăm răspunderea dumneavoastră civilă
în exercitarea atribuţiilor profesionale "

     Casa de Răspundere Civilă a Notarilor Publici funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, având potrivit legii, personalitate juridică, organe de conducere şi patrimoniu propriu. Sunt membri ai Casei de Răspundere Civilă toţi notarii publici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
     Casa de Răspundere Civilă are ca scop garantarea de răspundere civilă a notarului public în exerciţiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte şi acte notariale, cu excepţia prejudiciilor cauzate prin fapte săvârşite cu intenţie.
     Casa de Raspundere Civilă îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare. Fondurile Casei de Răspundere Civilă se constituie din contribuţiile de răspundere civilă, taxele de înscriere, dobânzi, donaţii, legate şi din alte surse legale. Notarii publici în exerciţiu sunt obligați, sub sancţiunea retragerii licenţei de funcţionare, să achite, anual şi integral, costul contractului de răspundere civilă, în condiţiile stabilite prin contractul de răspundere civilă .
     Organe de conducere ale Casei de Raspundere Civila a Notarilor Publici sunt: Congresul Notarilor Publici, Consiliul de Administraţie şi Preşedintele.
STATUTUL CASEI DE RASPUNDERE CIVILA A NOTARILOR PUBLICI (Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 845 din data de 20 noiembrie 2014. Modificat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 61/2016 si nr. 19/2019)

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format PDF

Back pageBack to top