UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Alegerea notarului

   Rolul notarului | Cadrul organizatoric | Cadrul legislativ | Alegerea notarului | Onorarii si taxe | Institutul Notarial Roman | C.P.N.P.R. | C.R.C.N.P. | Istoric | Dimensiune internationala

Alegerea notarului

    Competenta materiala si teritoriala a notarului public este stabilita prin legea de organizare a activitatii notariale, iar răspândirea teritorială a birourilor notariale a fost astfel gândită încât fiecare comunitate, oricât de mică să beneficieze de servicii notariale, în paralel cu cele jurisdicţionale, cel puţin un birou notarial existând în circumscripţia fiecărei judecătorii din România.
    Notarii publici au competenţă generală atât din punct de vedere material, al actelor şi procedurilor pe care le pot instrumenta, cât şi teritorial, cea mai mare parte a actelor şi procedurilor date în competenţa lor prin lege putând fi îndeplinite de către orice notar din ţară, cu unele excepţii prevăzute de lege.
    În aceste cazuri particulare părţile trebuie să se adreseze obligatoriu notarului indicat de textul legal, astfel:

    a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului public din biroul notarial situat în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu. Prin ultimul domiciliu se înţelege adresa menţionată în certificatul de deces al defunctului la rubrica "domiciliul", chiar dacă în fapt defunctul a locuit, fără forme legale, la altă adresă. În situaţia în care în circumscripţia acelei judecătorii se află mai multe birouri notariale, părţile se pot adresa oricăruia dintre acestea.
    b) în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege competenţa oricăruia dintre birourile notariale din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care şi-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori (defuncţi) care a decedat cel din urmă. Prin "moştenire succesivă" se înţelege situaţia în care se solicită dezbaterea consecutivă, la acelaşi birou notarial, a două sau mai multe moşteniri, în care al doilea defunct îl moşteneşte pe primul, al treilea pe cel de-al doilea şi aşa mai departe (de regulă în cazul moştenirilor în familie)
    c) actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin şi cecurilor se fac de notarul public din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care urmează a se face plata
    d) eliberarea duplicatelor şi reconstituirea actelor notariale se fac de către notarul public în al cărui birou se află originalul acestora.

    Competenta teritoriala a notarilor publici este determinata de circumscriptia judecatoriei unde functioneaza birourile notariale. Actele notariale se îndeplinesc la sediul biroului notarial, dar, în limitele circumscriptiei sale teritoriale, notarul public poate încheia acte notariale si în afara biroului notarial, daca exista un numar mai mare de persoane interesate sau solicitantul este împiedicat sa se prezinte. În cazul în care în circumscriptia judecatoriei functioneaza mai multe birouri notariale, competenta teritoriala a fiecaruia se întinde pe toata circumscriptia.
    Conform legii, competenţa notarilor publici cu sediul în Bucureşti se întinde pe tot cuprinsul municipiului, astfel că părţile se pot adresa oricărui notar pentru dezbaterea succesiunii, fără să conteze sectorul în care acesta îşi desfăşoară activitatea.
    Alegerea notarului este la latitudinea exclusivă a părţii, în cazul actelor unilaterale (în care există o singură parte sau persoană), iar în cazul actelor sau procedurilor în care sunt implicate mai multe persoane, alegerea notarului presupune acordul tuturor participanţilor.
Back pageBack to top