UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Institutul Notarial Roman

   Rolul notarului | Cadrul organizatoric | Cadrul legislativ | Alegerea notarului | Onorarii si taxe | Institutul Notarial Roman | C.P.N.P.R. | C.R.C.N.P. | Istoric | Dimensiune internationala

Institutul Notarial Român I.N.R.

    Perfecţionarea activităţii notariale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene este o necesitate şi în acelaşi timp o provocare asumată, inclusiv de conducerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar ideea înfiinţării unui Institut Notarial a apărut anterior aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, în contextul oferit de iminenţa acestui proces.

    Demersurile pentru înfiinţarea Institutului Notarial Român au început în anul 2005, când, Consiliul Uniunii a decis înfiinţarea Fundaţiei Institutului Notarial Român, menit să organizeze şi să desfăşoare activităţile de formare profesională a notarilor publici, a notarilor stagiari, precum şi elaborarea de studii privind dezvoltarea profesiei de notar public.

    În continuare, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a înaintat Parlamentului României propunerea de modificare a Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale privind înfiinţarea Institutului Notarial Român, iar in anul 2010 a fost înfiinţat, în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Institutul Notarial Român, entitate cu personalitate juridică în condiţiile stabilite prin statutul propriu. Prin Hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România au fost adoptate Statutul si Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului Notarial Român, organigrama, planul de învăţământ, bugetul Institutului, sigla si stampila.

    Printre principalele atributii ale Institutul Notarial Român se numara urmatoarele:
  • realizează studii, programe şi politici profesionale pe probleme privind dezvoltarea profesiei de notar public;
  • formulează propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei interne în materie notarială şi armonizarea acesteia cu cea a Uniunii Europene;
  • organizează colocvii, simpozioane, conferinţe profesionale;
  • stabileşte relaţii de cooperare, pe plan intern şi internaţional, cu instituţii şi organizaţii care au atribuţii în perfecţionarea pregătirii profesionale în sistemul profesiilor ce necesită pregătire juridică;
  • creează o bază de date cu privire la legislaţia naţională şi internaţională de interes în activitatea notarială;
  • va edita unele publicaţii proprii pe probleme de doctrină şi practică notarială.
    Începând cu anul 2013, accesul în profesia de notar public pentru persoanele care au exercitat funcţii juridice timp de peste 6 ani, concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale şi examenul de definitivat pentru notarii stagiari se face prin concurs, şi, respectiv, examen organizate de către Institutul Notarial Român, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

    Potrivit Legii nr. 206/2016 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, Institutul Notarial Român organizează, pe posturile aprobate de Consiliul Uniunii, într-o zi lucrătoare, la o dată stabilită de preşedintele Uniunii, examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar.

    După promovarea examenului sau concursului, notarul stagiar urmează timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică organizate de Institutul Notarial Român.

    Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Statut, Institutul Notarial Român a desfăşurat cursuri de pregătire profesională cu notarii publici şi personalul auxiliar angajat în birourile notariale la nivelul celor 15 camere ale notarilor publici.

    Institutul Notarial Român eliberează diplome şi atestate recunoscute de instituţiile abilitate, sub patronajul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Muncii.
STATUTUL INSTITUTULUI NOTARIAL ROMAN - click aici pentru a descarca documentul in format PDF
Back pageBack to top